Neurony ruchowe (motoneurony)

Neurony ruchowe (motoneurony)

Porażenie prądem elektrycznym może powodować choroby neuronów ruchowych - sugerują wyniki badań opublikowanych w "Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry".

Neurony ruchowe (motoneurony) to komórki nerwowe znajdujące się przede wszystkim w przedniej części rdzenia kręgowego (niektóre z nich także w mózgu). Za pośrednictwem długich wypustek - neurytów - unerwiają mięśnie szkieletowe. Choroby neuronów ruchowych to na przykład postępujący zanik mięśni czy stwardnienie zanikowe boczne. Choroby te są wciąż nieuleczalne, a ich przyczyny niejasne.

Francuscy badacze pracujący w Montpelier oraz Limoges przytaczają w swojej publikacji sześć przypadków ze swojej praktyki klinicznej. Pacjenci byli w różnym wieku - od 6 do 67 lat. Zostali porażeni piorunem lub prądem elektrycznym o napięciu dochodzącym do 380 V. Objawy ze strony neuronów ruchowych wystąpiły od 10 dni do 33 miesięcy po porażeniu prądem i rozwijały się powoli. U jednej kobiety pojawiły się dopiero po 18 latach, w ciągu dwóch następnych doprowadziły do śmierci.

We wszystkich sześciu przypadkach choroba rozpoczęła się w miejscu, gdzie prąd elektryczny wniknął do ciała. W pięciu rdzeń kręgowy został uszkodzony, co jest najczęstszym skutkiem przepływu prądu elektrycznego. Rdzeń kręgowy zostaje uszkodzony zwłaszcza wtedy, gdy prąd przepływa między ręką a nogą lub pomiędzy rękami.

Również wcześniejsze doniesienia kliniczne wydają się potwierdzać związek pomiędzy porażeniem prądem a chorobami neuronów ruchowych. 

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl